|
        
    
                ,
 
 
 


( megaron, - ), (3 - 2- ): ( 1 - 2 ) .