|
        
    
                ,
 
 
 


[ ( chalkos - ...), ( aeneus - ...], (4 - 3- ). , .