|
        
    
                ,
 
 
 


( noumenon - ), , .. ; .