|
        
    
                ,
 
 
 


( shimmy - ), , 2- , . , . 1910 - 20- .