|
        
    
                ,
 
 
 


( gyne, gynaikos - ...), , - , , . . , .